Saith Dolen Sydd Angen Talu Sylw Iddynt Wrth Osod Byrnwyr Plastig

Rhagofalon ar gyfer byrnwyr plastig
Byrnwr poteli plastig, byrnwr ffilm plastig, byrnwr papur plastig
Mae'r byrnwr plastig yn addas ar gyfer pecynnu cywasgu deunyddiau rhydd megis papur gwastraff, plastig gwastraff, gwellt a photeli plastig mewn gweithfeydd ailgylchu mawr a chwmnïau ailgylchu, megis cardbord, papur carton, ffilm plastig, ac ati Mae'r offer yn hawdd i'w gosod a nid oes angen peirianneg sylfaen arbennig ar y safle.Felly pa ddolenni y dylid rhoi sylw iddynt wrth osody byrnwr plastig?
1. Rhai rhannau oy byrnwr plastigyn cael eu pacio mewn blychau pecynnu, ac mae rhai rhannau wedi'u bwndelu i'w cludo.Ar ôl i'r defnyddiwr dderbyn y nwyddau, gwiriwch yn ofalus yn ôl y rhestr Bale Presses i osgoi colled yn ystod cludiant.
2. Mae angen gwneud gwaith adeiladu sylfaen yn ôl cynllunio sylfaen a gradd.
3.Y byrnwr plastig angen ei lanhau cyn gosod.Yn ogystal â glanhau, os oes rhwd ar wyneb durniwyd y rhannau, cymhwyswch cerosin ar gyfer tynnu a glanhau rhwd.
4. Wrth osod y system rheoli hydrolig, rhowch sylw i gylchoedd selio siâp "O" ar y cymalau er mwyn osgoi gollyngiadau olew.
5. Gosodwch y brif gylched olew falf pwmp, glanhewch yr holl biblinellau, a lefelwch yr orsaf pwmp olew.Glanhewch y tu mewn i'r tanc.Yn ogystal â baw yn mynd i mewn i'r broses gludo, mae'r clampiau pibell olew wedi'u clymu i atal dirgryniad rhag achosi gollyngiadau olew.
6. gosod holl gylchedau yn ôl y diagram sgematig trydanol i sicrhau gweithrediad llawny byrnwr plastig.

https://www.nkbaler.com
Mae byrnwr plastig gwastraff peiriannau Nick yn cadw i fyny â deinameg y farchnad ac yn gwneud gwelliannau amserol, er mwyn gwasanaethu'r nifer helaeth o ddefnyddwyr hen a newydd yn well a darparu cymorth ar gyfer datblygiad cymdeithas.https://www.nkbaler.com


Amser post: Awst-25-2023