Newyddion

 • Defnyddio Dull Byrnwr Rhaff Plastig

  Defnyddio Dull Byrnwr Rhaff Plastig

  Mae defnyddio peiriant strapio plastig yn cynnwys nifer o gamau allweddol i sicrhau cywirdeb a diogelwch gweithrediadau. Mae'r camau penodol fel a ganlyn: Dewis y Peiriant Strapio:Mae peiriannau strapio â llaw yn addas ar gyfer nwyddau bach a chanolig ac yn gyfleus ar gyfer cludadwy a symudol...
  Darllen mwy
 • Sut i Rhwymo Rhaff Ar Gyfer Byrnwr Hydrolig Fertigol?

  Sut i Rhwymo Rhaff Ar Gyfer Byrnwr Hydrolig Fertigol?

  Mae proses weithredu peiriant byrnu hydrolig fertigol yn cynnwys paratoi deunyddiau, gwiriadau cyn-llawdriniaeth, gweithrediadau strapio, cywasgu, ac alldafliad. Mae'r manylion fel a ganlyn: Paratoi Deunyddiau: Sicrhewch fod y deunyddiau y tu mewn i'r blwch wedi'u dosbarthu'n gyfartal i osgoi gwahaniaethau uchder gormodol. .
  Darllen mwy
 • Defnyddio Peiriant Byrnu Plastig

  Defnyddio Peiriant Byrnu Plastig

  Daw peiriannau byrnu plastig mewn dau fath: fertigol a llorweddol, pob un â dulliau gweithredu ychydig yn wahanol. Mae'r manylion fel a ganlyn: Peiriant byrnu Poteli Plastig Fertigol Cam Paratoi: Yn gyntaf, agorwch ddrws gollwng yr offer gan ddefnyddio'r mecanwaith cloi olwyn llaw, gwagiwch y byrnu c...
  Darllen mwy
 • Faint Yw Byrnwr Plastig?

  Faint Yw Byrnwr Plastig?

  Mae pris peiriannau byrnu plastig yn amrywio oherwydd llawer o ffactorau, gan gynnwys brand, model, ymarferoldeb, a dull byrnu. Mae'r ffactorau hyn gyda'i gilydd yn pennu gwerth marchnad peiriannau byrnu plastig. Bydd y canlynol yn rhoi dadansoddiad manwl o'r ffactorau dylanwadol hyn: Brand a Model Brand Inf...
  Darllen mwy
 • Byrnwr Bag Gwehyddu Plastig

  Byrnwr Bag Gwehyddu Plastig

  Mae byrnwyr bagiau gwehyddu plastig yn offer arbenigol a ddefnyddir ar gyfer cywasgu a byrnu plastigau gwastraff fel bagiau gwehyddu a ffilmiau, a ddefnyddir yn eang yn y broses ailgylchu i leihau cyfaint gwastraff. .
  Darllen mwy
 • Sut i Newid Olew ar gyfer Byrnwr Hydrolig?

  Sut i Newid Olew ar gyfer Byrnwr Hydrolig?

  Mae ailosod yr olew hydrolig mewn gwasg byrnu hydrolig yn un o'r camau allweddol i sicrhau gweithrediad arferol yr offer, sy'n gofyn am drachywiredd a sylw i fanylion manwl. Mae'r dadansoddiad penodol fel a ganlyn: Paratoi Datgysylltu'r Pŵer:Sicrhau diogelwch gweithredol trwy ddatgysylltu'r pŵer i...
  Darllen mwy
 • Methiant Byrnwr Hydrolig a Chynnal a Chadw

  Methiant Byrnwr Hydrolig a Chynnal a Chadw

  Mae gweisg byrnu hydrolig yn ddyfeisiadau sy'n defnyddio egwyddorion hydrolig ar gyfer byrnu ac a ddefnyddir yn helaeth wrth gywasgu a phecynnu eitemau amrywiol. Fodd bynnag, am wahanol resymau, gall gweisg byrnu hydrolig ddod ar draws rhai diffygion yn ystod defnydd. Isod mae rhai diffygion cyffredin a'u dulliau atgyweirio: ...
  Darllen mwy
 • Sut i Addasu'r Byrnwr Hydrolig Pwysau?

  Sut i Addasu'r Byrnwr Hydrolig Pwysau?

  Mae addasu pwysau gwasg byrnu hydrolig yn weithrediad anodd yn dechnegol gyda'r nod o sicrhau y gall yr offer gyflawni tasgau byrnu gyda grym priodol i gyflawni canlyniadau byrnu da a chynnal diogelwch offer.Yma, byddwn yn manylu ar sut i addasu pwysedd hydrolig b ...
  Darllen mwy
 • Cod Ymarfer ar gyfer Byrnwyr Hydrolig

  Cod Ymarfer ar gyfer Byrnwyr Hydrolig

  Mae'r gweithdrefnau gweithredu ar gyfer peiriannau byrnu hydrolig yn bennaf yn cynnwys paratoadau cyn gweithredu, safonau gweithredu peiriannau, gweithdrefnau cynnal a chadw, a chamau trin brys.Dyma gyflwyniad manwl i'r gweithdrefnau gweithredu ar gyfer peiriannau byrnu hydrolig: Paratoadau Cyn Gweithredu...
  Darllen mwy
 • Gwneuthurwr Byrnwr Hydrolig

  Gwneuthurwr Byrnwr Hydrolig

  Mae angen gofal wrth ddewis gwneuthurwr peiriant byrnu hydrolig oherwydd mae'n effeithio nid yn unig ar ansawdd yr offer a brynwyd ond hefyd yn ymwneud â gwasanaethau cynnal a chadw dilynol ac effeithiolrwydd defnydd.Dyma sawl ffactor allweddol i'w hystyried wrth ddewis bali hydrolig Cwbl Awtomatig...
  Darllen mwy
 • Panel Rheoli Byrnwr Papur Gwastraff

  Panel Rheoli Byrnwr Papur Gwastraff

  Mae panel rheoli byrnwr papur gwastraff yn gweithredu fel y bont rhwng y gweithredwr a'r peiriant, gan gyfuno'r holl fotymau rheoli, switshis, a sgriniau arddangos i alluogi'r gweithredwr i reoli'r broses byrnu gyfan yn gyfleus.Dyma rai o gydrannau sylfaenol y papur gwastraff rheolaeth byrnwr...
  Darllen mwy
 • Ni ellir Addasu Pwysedd Byrnwr Papur Gwastraff i'w Gynnal

  Ni ellir Addasu Pwysedd Byrnwr Papur Gwastraff i'w Gynnal

  Mae cynnal a chadw addasiad pwysau byrnwr papur gwastraff yn cynnwys sawl agwedd, gan gynnwys archwilio'r system hydrolig, ailosod cydrannau offer, ac addasu dulliau gweithredu.Er mwyn datrys y mater o bwysau byrnwr papur gwastraff ddim yn addasu, mae angen deall ...
  Darllen mwy
123456Nesaf >>> Tudalen 1/37